Expert

Ste úspešný v tom čo robíte? Chcete svoje skúsenosti využiť naplno i v iných firmách a projektoch? Zaregistrujte sa do databázy expertov v plastikárskom odvetví. Oslovia vás firmy, ktoré vo svojich projektoch potrebujú práve vás. Formu spolupráce si dohodnete tak, aby vyhovovala obom stranám.  Či už je to TPP,  čiastočný úväzok, práca na dohodu, alebo živnosť.

Všetky profesie sú vítané. Tak neváhajte a vyplňte nasledovný dotazník pre registráciu do databázy špecialistov v plastikarskom odvetvím.

Vyplňte prosím kartu experta, uveďte údaje správne podľa skutočnosti. Údaje budú slúžiť len pre účely expertnej databázy, nebudú nikde verejne publikované, podliehajú GDPR.

Vaše kontaktné údaje

Miesto, kde chcete pôsobiť

Vaše vzdelanie, uveďte všetky

Odborná spôsobilosť na činnosť s technickými zriadeniami elektrickými (v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 )

Odborná spôsobilosť na činnosť s technickými zariadeniami tlakovými a zdvíhacími (v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 )

Viazanie bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazač bremien)

Iné školenia a preukazy - uveďte

Osvedčenia preukazujúce odborný výkon - uveďte

Zručnosti - uveďte v čom máte skúsenosti

Technológie

Materiály

Uveďte vaše skúsenosti s riadením vývojových, inovačných alebo výrobných projektov

Akú prácu si ideálne predstavujete? Rozpíšte i viac pracovných príležitostí, ktoré by vás zaujímali.

Akou formou by ste rád realizoval svoju expertnú prácu? (pracovný pomer, čiastočný pracovný úväzok, SZČO, iné)

Čo očakávate z tohto zápisu v Databáze expertov?