O projekte

Databáza expertov v odbore plastov má ambíciu spojiť šikovných ľudí v odbore s firmami, ktoré ich potrebujú na uskutočnenie svojich zámerov a projektov.

Doba sa mení a s ňou i pohľad na pracovnú silu. Firma má možnosť zamestnať človeka - experta len na potrebný čas, ktorý si vyžaduje projekt. Získa tak odborníka, ktorého do tímu potrebuje a naštartuje nové projekty, ktoré by inak len ťažko realizovala. Je to zaujímavé i pre odborníkov - expertov. Vyhnú sa stereotypnej práci, zmenia prostredie a ľudí okolo seba.

Tento spôsob práce je v zahraničí bežný a postupne sa stáva bežným i u nás. Umožňuje ľuďom pružne si riadiť profesionálnu kariéru odborníka, špecialistu a pomáha realizovať vízie firiem.